Huddle

Advocaten | Attorneys at law

Wij zijn Huddle. Aangenaam!

In sport a huddle is an action of a team gathering together, usually in a tight circle, to strategize, motivate or celebrate. In business it refers to people meeting to discuss, exchange ideas and make a decision.

Huddle biedt opdrachtgevers de combinatie van praktische pro-activiteit en bewezen commercieel juridisch denkvermogen. Onze overtuiging is dat juridisch advies altijd waarde moet toevoegen aan business doelstellingen. Die doelstellingen kunnen strategisch, financieel, commercieel of organisatorisch van aard zijn. Onze oprechte interesse in mens en onderneming is daarbij een grote drijfveer.

Wat is onze kracht?

Om juridisch advies daadwerkelijk bruikbaar te laten zijn willen we graag de business én business doelstellingen van onze opdrachtgevers goed begrijpen. Daar investeren we in. Als een gevraagd advies geen meerwaarde oplevert, dan zeggen we dat. Als we vinden dat een andere aanpak beter is, dan zeggen we dat ook.

Hoe werken we?

We zijn business adviseurs. We werken over landsgrenzen en juridische vakgebieden heen. Dat doen we graag samen met andere (niet-juridische) adviseurs van onze opdrachtgevers en als dat nodig is met andere adviseurs of juridische vakspecialisten uit ons netwerk. We communiceren helder over wat we doen, over hoe we zaken aanpakken en over onze beloning. Geen ingewikkeld jargon, maar duidelijke taal. Geen overbodige documentatie, maar alleen wat nodig is. Inzichtelijke mijlpalen, actief projectmanagement, duidelijke business communicatie en het bewaken van kostenbudgetten vinden we belangrijk. Daarbij delen we onze kennis graag met onze opdrachtgevers.

Wie zijn we?

Machteld Derks

Machteld is al meer dan twintig jaar advocaat en adviseert en procedeert op het gebied van ondernemingsrecht, faillissementsrecht, financieringen en vennootschapsrecht. Met een nuchtere blik en de winnaarsmentaliteit van een ex-hockeyinternational overziet zij het hele speelveld. Machteld was partner bij CMS Derks Star Busmann en ook hoofd van de sectie Banking & Finance. Vervolgens heeft zij bijna tien jaar haar eigen kantoor gerund, wat naast veel plezier ook een schat aan nieuwe ervaringen en verdieping van de praktijk heeft gebracht. Machteld is een allround adviseur en gedisciplineerd werker die zonder concessies op kwaliteit en inhoud helder en praktisch adviseert en communiceert.

Machteld Derks heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten ondernemingsrecht als hoofdrechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het gebied van ondernemingsrecht.

Judith Hartings

Al ruim 10 jaar is het ondernemingsrecht de rode draad in het werk van Judith. Ze werkte eerst een aantal jaar bij CMS Derks Star Busmann en daarna bij BakerMcKenzie. Judith verbindt graag alles wat daar mee te maken heeft: een onderneming opzetten, investeren, financieren, acquisities, mensen en processen en het oplossen van problemen. Grondige kennis van de business en een snelle analyse van het te bereiken doel is het startpunt, waarna het realiseren van dat doel haar belangrijkste drijfveer is. Zij doet dit met een pragmatische, heldere en resultaatgerichte aanpak.

Judith Hartings heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten ondernemingsrecht als hoofdrechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het gebied van ondernemingsrecht.

Jan Peters

Jan is ruim twintig jaar werkzaam in de commerciële advocatuur en heeft in die tijd in een wereldwijde setting met name M&A, private equity & venture capital en financieringstransacties begeleid. Jan was partner bij CMS Derks Star Busmann en daarna bij BakerMcKenzie. Hij is een “corporate” advocaat met een breed blikveld. Hij verdiept zich graag om vervolgens tot een efficiënte oplossing te komen. Hij is nieuwsgierig en leergierig en denkt actief mee over verbetering van strategie, business en organisatie.

Jan Peters heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten ondernemingsrecht als hoofdrechtsgebied geregistreerd. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het gebied van ondernemingsrecht.

Wat doen we?

Organisatie

Ondernemingsstructuur en herstructurering
We helpen om de organisatie van ondernemingen doelmatig, transparant en (kosten)efficiënt in te richten: vennootschapsstructuren die werkbaar zijn en die bedrijfsactiviteiten en assets goed beschermen, met besluitvorming en rapportages die de controle verstevigen maar tegelijkertijd de slagvaardigheid in stand laten.

Business development en transacties

Fusies en overnames, joint ventures, strategische investeringen en commerciële samenwerkingen
We benaderen strategische transacties en trajecten met gezond verstand door te helpen bij het maken van keuzes voor de beste (juridische) vorm en de meest effectieve aanpak. Bij het vastleggen van de commerciële voorwaarden onderscheiden we hoofd- en bijzaken scherp. Zo werken we ook als er een keuze is gemaakt om een samenwerking te beëindigen of activiteiten te verkopen.

Financiering

Algemeen, acquisities en projecten
We bieden begeleiding bij het opzetten van en onderhandelen over financieringen voor reguliere bedrijfsactiviteiten, acquisities en projecten met eigen vermogen, vreemd vermogen en mengvormen daarvan. We assisteren bij het bewaken van afspraken met financiers en de herinrichting en verbetering van die afspraken.

Geschillenbeslechting

Procedures bij de rechter, arbiters en overheidsinstanties
Wij adviseren bij het oplossen van conflicten. Een geschil kan niet altijd worden voorkomen, soms is strijd nodig. Wij helpen bij het maken van de juiste strategische en commerciële keuzes om een geschil te voorkomen of om de (juridische) strijd aan te gaan. We geven daarbij een reëel beeld van de succeskans van een procedure en procederen met een resultaatsgerichte aanpak.

Operationeel en commercieel

Inkoop en verkoop

Wij helpen met gevoel voor commerciële verhoudingen bij het inrichten van afspraken over productie, verkoop, distributie en inkoop van producten en diensten. Die afspraken moeten goede bescherming bieden, maar ook geaccepteerd worden door de markt.

Compliance

Naleving wettelijke regels

We investeren in het begrijpen van de business en de marktverhoudingen. Daardoor zijn we in staat om proactief wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die ondernemingen raken te signaleren en daarop in te spelen. Daarbij reiken we instrumenten aan om risico’s weg te nemen of te verminderen.

Voor wie werken we?

  • Grote en middelgrote Nederlandse ondernemingen, al dan niet met buitenlandse activiteiten.
  • Buitenlandse grote en middelgrote ondernemingen met Nederlandse activiteiten of met plannen om in Nederland actief te worden.
  • Investeerders met Nederlandse portfolio-ondernemingen of via Nederland gestructureerde buitenlandse portfolio’s.
  • Ontwikkelaars van en investeerders in duurzame energie projecten.
  • Start-ups die hulp en begeleiding kunnen gebruiken in de diverse stadia van groei.

Contact

Adres

Vijzelstraat 68-78
1017 HL Amsterdam
E: info@huddle.nl

Route